Modelhane
Bitmiş çizimden itibaren model ve maça sandığı tasarımı yapılmaktadır. Modellerin tasarımında UG CAD/CAM sistemi kullanılmaktadır.

Kum Hazırlama
30 ton/saat tam otomatik kum hazırlama tesisimiz mevcuttur.

Kalıplama Hattı
FBO Sinto otomatik kalıplama hattımız saatte (500 x 600 x 250 / 250mm) 120 kalıp/saat hızla kalıp üretimi yapmaktadır.

Ergitme / Döküm
Bir adet çift potalı 1 ton/saat, çift potalı bir adet 500 kg/saat indüksiyon ocağı mevcuttur.

Isıl İşlem Ünitesi
Gerilim Giderme ve ferritleştirme işlemlerine yönelik ısıl işlem yapılmaktadır