KALIP ÜRETİMİ

Öncelikle, dökülmesi istenen parçanın mum enjeksiyon kalıbı tasarlanır.

MUM MODEL ÜRETİMİ

Daha sonra, mum kalıplama ile üretilecek olan parçanın mum modeli yapılır. Bu işlem için yüksek sıcaklıkta mum, alüminyum veya çelik kalıp içerisine enjekteedilerek mum model elde edilir.

MUM MONTAJI

Üretilen mum modeller ana yolluklara bağlanır.

SERAMİK KAPLAMA

Hazırlanan mum salkımlar seramik banyosuna daldırılarak kaplama işlemi başlatılır.Salkımlar seramik banyosundan süzülen seramik tozları ile kaplanır. Nem ve sıcaklıkkontrollü ortamlarda kurutma işlemi yapılır. Bu işlem gerekli kabuk kalınlığı elde edilenekadar tekrarlanır.

MUM GİDERME

Seramik kaplama işlemi tamamlanan salkımlar buhar kabininde ısıtılarak mumun erimesisağlanır ve seramik kabuğun içi boşaltılır.

SİNTERLEME

İçi boşaltılan seramik kalıplar pişirilerek erimiş metalin sıcaklığına ve basıncına dayanıklı hale getirilir.

DÖKÜM

Ergimiş metal, önceden ısıtılmış seramik kalıpların içine dökülür.

KIRMA

Metal soğuyup katılaştıktan sonra seramik kabul kırılır.

KESME

Metal parçalar yolluktan ayrılır ve parça besleyicileri ölçüsüne uygun olarak taşlanır.